Anvisningar  
Avgränsning:

Fältskärns berättelser

I den här avdelningen av bildbanken visas de illustrationer och anfanger som ingår i den första illustrerade upplagan av Fältskärns berättelser (Bonniers, 1883–1884). Illustratören är Carl Larsson.

Upplagan innehåller omkring 200 illustrationer, anfanger och vinjetter. Den trycktes 1883–1884 i då enastående 30 000 exemplar, och såldes i tre delar, inbundna i präglade förlagsband, men också i häften à 25 öre, för att nå en så bred publik som möjligt. Bonniers förlag annonserade flitigt i den svenska pressen 1883 och 1884. I Aftonbladet och Dagens Nyheter är annonserna, rubricerade »Nytt Nationalverk!», stort uppslagna. Trots ständigt nya upplagor var det först nu som arbetet kom att framträda »i ett yttre skick, värdigt ett sådant snilleverk». Den illustrerade upplagan anmäldes i pressen i berömmande ordalag beträffande både texten och illustrationerna, vanligen i samband med att nya häften utkom.

Bilderna är fritt tillgängliga enligt licensen CC BY 4.0.

Sortera anfangerna enligt: bokstav

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.