Anvisningar  

En textkritisk utgåva

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva av Svenska litteratursällskapet i Finland. Ett flertal delar publiceras också i tryckt form. Utgåvan finns även som en mobilversion, speciellt anpassad för läsning på mobiler och surfplattor.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet.

Publicerade utgåvor (se utgivningsplanen):

Övrig lyrik (2019). Hela utgåvan finns också som e-bok!
Nya blad och Ljung (2019) lyrik. Hela utgåvan finns också som e-bok!
Finland i 19de seklet (2019) historiskt-geografiskt bildverk. Hela utgåvan finns också som e-bok!
Fältskärns berättelser (2018) historisk roman. Hela utgåvan finns också som e-bok!
Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna (2018) Utgåvans inledning finns också som e-bok!
Dagböcker (2018) Topelius dagböcker 1832–1840, 1842. Hela utgåvan finns också som e-bok!
Naturens Bok och Boken om Vårt Land
(2017) läseböcker för folkskolan
Föreläsningar i geografi och historia (2017)
Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare (2013, 2015)
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller (2013)
En resa i Finland (2013) historiskt-geografiskt bildverk
Noveller (2012)
Finland framställdt i teckningar (2011) historiskt-geografiskt bildverk
Ljungblommor (2010) lyrik

I bildbanken hittar du illustrationerna till Finland framställdt i teckningar, En resa i Finland, Fältskärns berättelser och Finland i 19de seklet.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.