Anvisningar  

 

  

En utgåva för 2000-talet

Zacharias Topelius produktion ges nu för första gången ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva. Verken är här tillgängliga för både forskare och den läsande allmänheten. Arbetet med Zacharias Topelius Skrifter inleddes 2005 av Svenska litteratursällskapet i Finland och sex delar har utkommit. Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius verk är ett monument i ord över Finlands 1800-talshistoria och utgivningen är därför en nationell uppgift av nordisk bärvidd.

Utgåvan av Topelius tidiga dikter Ljungblommor utkom 2010, och bildverket Finland framställdt i teckningar 2011. Ett urval om tolv noveller av Topelius, ursprungligen publicerade som följetonger, utkom 2012. Utgåvan av Topelius andra historisk-geografiska bildverk En resa i Finland utkom 2013. Utgåvorna är både tryckta och digitala. Hösten 2013 publicerades Brev. Zacharias Topelius korrespondens med Albert Bonniers förlag och Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller. Brevutgåvan är enbart digital medan novellerna har utkommit både i tryck och digitalt.