Anvisningar  

 

En komplett textkritisk utgåva

 

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva av Svenska litteratursällskapet i Finland. Arbetet med Zacharias Topelius Skrifter påbörjades 2005. Sedan 2010 har sex delar utkommit.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius verk är ett monument i ord över Finlands 1800-talshistoria och utgivningen är därför en nationell uppgift av nordisk bärvidd.

Den digitala utgåvan är fritt tillgänglig. Utgåvan planeras omfatta tjugo delar av varierande omfång. Ett flertal delar publiceras också i tryckt form.

Publicerade utgåvor:

Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller (2013)
Brev. Zacharias Topelius korrespondens med Albert Bonniers förlag (2013)
En resa i Finland (2013) historiskt-geografiskt bildverk
Noveller (2012) tolv noveller, ursprungligen publicerade som följetonger
Finland framställdt i teckningar (2011) historiskt-geografiskt bildverk
Ljungblommor (2010) tidiga dikter

Se utgivningsplanen.