Anvisningar  
Faksimil i urval
 

Lue valikoima Topeliuksen teoksia

Faksimilekokoelmaan on valittu sekä tunnettuja että vähemmän tunnettuja teoksia ja käsikirjoituksia Svenska litteratursällskapetin historiallisesta ja kirjallisuushistoriallisesta arkistosta, ja ne jakautuvat seuraaviin ryhmiin: runous, näytelmäkirjallisuus, lastenkirjallisuus, historia ja maantiede, pienpainatteet sekä käsikirjoitukset. Faksimilet ovat luettavissa näytöltä eri kokoisina, ja niissä voi tehdä sivunumerohakuja. Tekstivalikoimaa laajennetaan jatkuvasti.

 

 

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.