Anvisningar  
Om Topelius
 

Tutkimus

Zacharias Topelius on ollut mittavan kirjallisuus- ja henkilöhistoriallisen tutkimuksen kohteena aina ensimmäisen elämäkertansa ilmestymisestä eli vuodesta 1905 lähtien. 1900-luvun alkupuolen elämäkerrat kuvasivat lähinnä Topeliusta suurmiehenä, kun taas uudempi tutkimus on keskittynyt kirjailijan ja yhteiskuntavaikuttajan tuotannon teemoihin ja maailmankatsomukseen.

 


Emil Wikströmin veistämä Zacharias Topeliuksen patsas paljastettiin patsaan sijaintipaikkaa koskeneen pitkällisen riidan jälkeen Vaasassa 22. toukokuuta 1915. (Museovirasto)

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.