Åbo Domkyrka
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Åbo Domkyrka

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS