Anvisningar  
Avgränsning:

Finland framställdt i teckningar

I bildverket Finland framställdt i teckningar (1845–1852) presenteras en uppsättning landskapsvyer som senare har fått en grundmurad ställning i Finlands konsthistoria.

I den här avdelningen av bildbanken visas de 120 litografierna i Finland framställdt i teckningar tillsammans med sina förlagor. Dessutom presenteras ytterligare 60 teckningar som med stor sannolikhet utfördes för Finland framställdt i teckningar, men som inte kom att ingå i verket.

Den här delen av bildbanken är resultatet av ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland, Statens konstmuseum och Museiverket.

Bilderna är fritt tillgängliga enligt licensen CC BY 4.0.

Information om projektet

SÖKRESULTAT:  bilder
Sortera enligt: artist | motiv | årtal | teknik

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.