Anvisningar  
Faksimil i urval
Poesi
 

Poesi

Läs mer om Topelius poesi.


Nedan faksimil till olika diktmanuskriptsamlingar:

NB 244.107 Diverse diktkoncept [även avskrifter] (1834–1891)

NB 244.110 Vild Skog. (2/1 1871–24/9 1872)
     [diverse utkast (till renskrifter i NB 244.166); några få tryckta i diktsamlingarna]

NB 244.148 Promenader, häftena B–I (1837–1841):
     häftet B. Euterpe. (10/3 1837)
     Häftet C. III. Thalia (25/9 1837–11/5 1838)
     Häftet D. IV. Melpomene. (15/3 1838)
     Häfte E. V. Terpsichore (26/7 1838)
     Häftet F. VI. Erato (11/12 1838)
     Häftet G. VII. Polymnia. (17/9 1839)
     [häfte H som saknar titelblad; 1840, 1841]
     Häftet IX. I. Calliope. (Midsommarnatt 1841)

NB 244.149
     Urval från Mina Nöjen 1. (1834–1835)
     Urval från Mina Nöjen. 2. (1835–1837)
     Mina Nöjen 3. (1834–1837)
     Mina Nöjen, strödda blad (1834–1835)
     [Ephemerider 1836: utkast för Ephemerer, mestadels struket/oavslutat; avskrifter]
     [Avskrifter av Rückert m. fl.]

NB 244.150
     Ljung Blommornas Bok 1., Erica Vulgaris. (1835–1839)
     Ljung Blommornas Bok 2. (1835–1841)
     Zonas Bok. 1. (1842–1843)
     Zonas Bok Andra Häftet. (1844–1848)
     Zonas Bok. Tredje Häftet. (1848–1852)

NB 244.151 Ohyflade Koncepter. (1858–1870)

NB 244.152 Ungskogen. (1858–1886)

NB 244.166 Vild Skog II. (1871–1893)

NB 244.169 Blåbär [Diverse; religiösa reflexioner, julklappsverser] (1893–1898)

NB 244.176 Dikter och visor [lösa blad] (1845–1894)

NB 244.177 Diverse [lösa blad; korrektur till Läsning för barn m.m.] (1835–1884)

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.