Anvisningar  
Om utgåvan
 

Rahoitus ja yhteistyötahot

Svenska litteratursällskapet i Finland on seuran hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Zacharias Topelius Skrifter -hankkeen päärahoittaja. Julkaisuhanke on laaja – suurimpia Svenska litteratursällskapetin historiassa – ja vaatii ulkopuolisten yhteistyötahojen lisärahoitusta. Julkaisuhanke on kansallisesti merkittävä, minkä vuoksi hanke pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden instituutioiden, kuten rahastojen, säätiöiden, yliopistolaitosten, arkistojen, kuntien ym. kanssa. Kantavana ajatuksena on, että muut yhteistyötahot tukevat julkaisuprojektia rahallisesti tietyn ajan (esim. 3–5 vuotta) tai muilla tavoin.

 

Suomen Tiedeseura sitoutui vuonna 2006 ensimmäisenä yhteistyötahona tukemaan Zacharias Topelius Skrifter -hanketta rahallisesti koko suunnitellun julkaisukauden ajan.

Opetusministeriö on tukenut Zacharias Topelius Skrifteria joulukuusta 2006 lähtien, jolloin se myönsi hankkeelle erityistuen tutkimukseen sekä digitaalisten työmenetelmien ja verkkoaineiston kehittämiseen.

Svenska kulturfonden liittyi keväällä 2007 Zacharias Topelius Skrifterin yhteistyötahoihin myöntämällä yleisen tuen julkaisuhankkeelle.

Suomen Kulttuurirahasto osallistuu lokakuusta 2007 lähtien julkaisuhankkeeseen tukemalla osa-aluetta Suomen historia ja maantiede.

Svenska Folkskolans Vänner tukee julkaisuhankkeen osa-aluetta Lasten- ja nuortenkirjallisuus ajanjaksona 2008–2010.

Kansalliskirjasto kuuluu edition yhteistyötahoihin ja avustaa toimitusta Topeliuskokoelmaan liityvissä palveluissa ja käytännön järjestelyissä.

Valtion taidemuseon yksiköt, Kuvataiteen keskusarkisto ja Ateneumin taidemuseo, ovat tammikuusta 2009 lähtien edition yhteistyökumppaneita. Yhteistyö liittyy Topeliuksen alkuperäisten teosten kuvituksiin, sekä Topeliuksen taidetta ja taiteilijoita käsitteleviin kirjoituksiin.

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.