Anvisningar  
Om utgåvan
 

Organisaatio ja yhteystiedot

Toimitus

Toimitus vastaa julkaisuhankkeen käytännön työstä.

Toimituspäällikkö
Patricia Berg (virkavapaalla), puh. (09) 618 77 534, 041 548 82 22
Jens Grandell (vs.), puh. (09) 618 77 556

Päätoimittaja
Carola Herberts, puh. (09) 618 77 512

Toimittajat
Pia Asp, puh. (09) 618 77 118
Mats Dahlberg, puh. (09) 618 777
Maren Jonasson, puh. (09) 618 777
Eliel Kilpelä, puh. (09) 618 77 271
Ina Krokfors puh. (09) 618 77 510
Hanna Kurtén, puh. (09) 618 775 36
Sebastian Köhler, puh. (09) 618 77 232
Karin Lund, puh. (09) 618 777
Magnus Nylund (virkavapaalla), puh. (09) 618 77 530
Maria Sandin, puh. (09) 618 777
Jörgen Scholz, puh. (09) 618 771 06
Frida Wickholm
, puh. (09) 618 777

Koordinaattori, digitaaliset palvelut ja sovellukset
Anna Movall, puh. (09) 618 77 208

Graafikko
Antti Pokela, puh. (09) 618 77 567

Toimitusneuvosto (2019– )

Toimitusneuvosto vastaa Zacharias Topelius Skrifter-julkaisuhankkeen tieteellisestä suunnittelusta.

Professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
Dosentti Lars-Folke Landgrén, Helsingin yliopisto
Professori Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Dosentti Per Stam, Tukholman yliopisto
Yliopistonlehtori Kerstin Thelander, Uppsalan yliopisto
Professori Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Päätoimittaja FM Carola Herberts, Svenska litteratursällskapet i Finland

Aikaisemmat toimitusneuvostot

sähköposti toimitukselle: etunimi.sukunimi(at)sls.fi

Postiosoite

PL 158, 00171 Helsinki

Käyntiosoite

Snellmaninkatu 13 A
Helsinki

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.