Anvisningar  
Om utgåvan
 

Julkaisuhanke

Zacharias Topelius Skrifter -hankkeessa julkaistaan Topeliuksen kirjalliset teokset ja muu kirjallinen jäämistö mahdollisimman kattavasti. Editioon sisällytetään Topeliuksen tunnettujen historiallisten romaanien, runojen, virsien, satujen ja koulukirjojen ohessa myös hänen päiväkirjansa, kirjeensä, luentonsa ja sanomalehtikirjoituksensa. Teokset julkaistaan digitaalisena editiona Internetissä, ja monet osat ilmestyvät myös painettuina.

2010 I Ljungblommor

2011 XII Finland framställdt i teckningar

2012 IV Noveller

2013 V Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller

2013 XIII En resa i Finland

2013, 2015
XX:1 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förläggare och översättare

2017 XV Föreläsningar i geografi och historia 1854-1865

2017 XVII Naturens Bok och Boken om Vårt Land

2018 XX:2 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna

2018 XXI Dagböcker

2018 VII Fältskärns berättelser

2019 XIV Finland i 19de seklet

2019 II Nya Blad och Ljung

2019 III Övrig lyrik

2020 XV Föreläsningar i geografi och historia 1865-1875

2020 XVI Academica

2020 VI Noveller och kortprosa

2020 VIII Vinterqvällar

2020 IX Planeternas skyddslingar

2021 X Läsning för barn

2021 X Övrig barnlitteratur

2021 XVIII Publicistik

2022 XI Dramatiska verk

2022 XIX Religiösa skrifter och psalmer


 

 

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.