Anvisningar  
Om Topelius
Forskning
 

Forskning

Zacharias Topelius har varit föremål för en omfattande litteratur- och personhistorisk forskning sedan den första biografin utkom 1905. Det tidiga 1900-talets biografier lyfte i huvudsak fram stormannen Topelius, medan den nyare forskningen har närmat sig författaren och samhällspåverkaren utgående från olika teman i hans författarskap och olika aspekter av hans livsåskådning.

 


Emil Wikströms staty över Zacharias Topelius avtäcktes i Vasa den 22 maj 1915 efter en utdragen strid om statyns placeringsort. (Museiverket)

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.