Anvisningar  
Om Topelius
 

Teokset


Maamme kirja sisältää yleiskatsauksen koko Suomesta: maasta, kansasta ja historiasta.
Zacharias Topelius viihtyi jo nuorena kirjoituspöydän ääressä. Lapsuudenkodissaan hän viihdytti ystäviä ja sukulaisia kertomuksilla, ja Helsingissä hän runoili mm. pohjalaisille ylioppilaille. Hän oppi vähitellen hallitsemaan useimmat kirjallisuuden lajit ja oli sanomalehtikirjoittelun, näytelmäkirjallisuuden, lastenkirjallisuuden ja historiallisen romaanin uranuurtaja Suomessa. Hän oli maan 1800-luvun tuotteliain lehtimies ja kirjailija. Topelius jätti jälkeensä henkilökohtaisempiakin kirjoituksia, kuten kirjeitä, päiväkirjoja ja joukon erilaisia kronikoita.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.