Anvisningar  
Om Topelius
 

Alfabetiskt register över Zacharias Topelius verk

Kronologiskt verkregister

Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Söderströms 1898

Dramatiska dikter. Första samlingen, Stockholm: Bonniers 1861
Titians första kärlek, Ett Skärgårdsäfventyr, Veteranens jul, Prinsessan af Cypern

Dramatiska dikter, Del 1, Helsingfors: Edlunds 1881
Efter femtio år, Regina von Emmeritz, Prinsessan af Cypern

Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Wasenius 1851

En resa i Finland. Första serien, Helsingfors: Tilgmann 1872–1874

Evangelium för barnen. Korta förklaringar öfver årets evangelietexter, Helsingfors: Edlunds 1893

Finland framstäldt i teckningar, Helsingfors: Gröndahl & Öhman 1845 (–1852)

Fältskärns berättelser
Första cykeln,
Helsingfors: Öhman 1853. Konungens ring, Svärdet och plogen, Eld och vatten

Andra cykeln, Stockholm: Bonniers 1856. Rebell mot sin lycka, Hexan, Majniemi slott

Tredje cykeln, Stockholm: Bonniers 1858. De blå, Flyktingen, Skuggan af ett namn

Fjärde cykeln, Stockholm: Bonniers 1864. Ödemarkernas vår, Borgarekungen, Prinsessan af Wasa

Femte cykeln, Stockholm: Bonniers 1867. Fritänkaren, Aftonstormar, Morgonljusning

Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse, jemte en historisk skildring af Finska Kriget åren 1741–1743, Helsingfors: Wasenius 1850

Ljungblommor, Helsingfors: Öhman 1845

Ljungblommor. Andra samlingen, Helsingfors: författarens förlag 1850

Ljungblommor. Tredje samlingen, Helsingfors: författarens förlag 1854

Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. I kursen: Naturens bok, Helsingfors: författarens förlag 1856

Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. II kursen: Boken om Vårt Land, Helsingfors: Edlunds 1875

Läsning för barn. Första boken: Lekar, Stockholm: Bonniers 1865

Läsning för barn. Andra boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1866

Läsning för barn, Tredje boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1867

Läsning för barn. Fjerde boken, Stockholm: Bonniers 1871

Läsning för barn. Fjerde boken, Helsingfors: Edlunds 1871. [Delvis olika innehåll i svenska och finska upplagan]

Läsning för barn. Femte boken: Sagor, visor och lekar, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1880

Läsning för barn. Sjätte boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1884

Läsning för barn. Sjunde boken: Visor, sagor och lekar, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1891

Läsning för barn. Åttonde boken: Visor, sagor och lekar, Stockholm: Bonniers 1896

Planeternas skyddslingar, I–III, Stockholm: Bonniers 1889

Regina von Emmeritz. Skådespel i fem akter, Helsingfors: författarens förlag 1854

Sagor. Första samlingen, Helsingfors: 1847

Sagor. Andra samlingen, Helsingfors: Wasenius 1848

Sagor. Tredje samlingen, Helsingfors: Wasenius 1849

Sagor. Fjerde samlingen, Helsingfors: Wasenius 1852

Sånger I. Ljungblommor, [Reviderad uppl.], Stockholm: Bonniers 1860

Sånger II. Nya blad, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1870

Sånger III. Ljung, Stockholm: Bonnier/Helsingfors: Edlund 1889

Text till Sångpartierna i Kung Carls jagt, [musik av Fredrik Pacius], Helsingfors 1852

Vinterqvällar. Första cykeln: Noveller, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1880
Första delen: Konungens handske, Gröna kammaren i Linnais gård, Vincent Vågbrytaren

Vinterqvällar. Första cykeln: Noveller, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1880
Andra delen: Pastorsvalet i Aulango, Tant Mirabeau, Det gyllene spöket

Vinterqvällar. Andra cykeln: Noveller, skildringar, sägner, Stockholm: Bonniers/Helsingfors: Edlunds 1881
Första delen: Hertiginnan af Finland, Ungdomsdrömmar, Vernas rosor, Drottning Sofia Magdalenas örhänge

Vinterqvällar. Andra cykeln: Noveller, skildringar, sägner, Helsingfors: Edlunds 1882
Andra delen: Augustas hallon, Den evige studenten, Fröken Drifva, Beckbrännaren som alltid kom öfverst, Toholampi, Vattenmärket, Lindanserskan, Brita Skrifvars, Tomma hjertan, Årstiderna

Vinterqvällar. Tredje cykeln, Helsingfors: Edlunds/Stockholm: Bonniers 1896
Förra delen: Ljungars saga

Vinterqvällar. Tredje cykeln, Helsingfors: Edlunds/Stockholm: Bonniers 1897
Senare delen: Gamla baron på Rautakylä, Ordet, Jupiters kycklingar, Känslor utan namn, Den fullkomliga kärleken, Från skoltiden, Slump eller verldsstyrelse?, Julen i kedjor, Om och ur det fördolda.

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.