Anvisningar  
Om Topelius
Topeliana
 

Topeliana

 

Skriftserien Topeliana utkommer i anslutning till Zacharias Topelius Skrifter.

 

Zacharias Topelius i bild (2009)

Hannele Savelainen undersöker ett urval av porträtt som avbildar Zacharias Topelius både som offentlig person och i familjens krets på Björkudden. Via de enskilda konstverken - målningar, skulpturer, fotografier och minnesmärken - närmar sig författaren den mångsidige Topelius, som var engagerad i konstfrågor och skrev om konstnärer och deras verk. Porträtten av Topelius, som gjordes av kända konstnärer avspeglar den finska konstens utveckling och förändringar i synen på konst i Finland.

Hannele Savelainen
Zacharias Topelius i bild. Människan, porträtten och sinnebilderna
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 712
Helsingfors 2009, 192 s.
ISBN 978-951-583-168-2
ISSN 0039-6842

  

Finska vyer - 1840-talets storfurstendöme i bilder = Näkymiä Suomesta - 1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa (2011)

Zacharias Topelius Finland framställdt i teckningar (1845-1852) är det första omfattande bildverket med finska motiv av konstnärer från Finland. I Finska vyer visas originalteckningarna och skisserna som utgjorde förlagor till litografierna som trycktes i Tyskland. Här ingår också motiv som aldrig publicerades. De viktigaste tecknarna Johan Knutson, P. A. Kruskopf, Magnus von Wright och Lennart Forstén lade grunden till det finländska landskapsmåleriet. Här vaknar 1840-talets Finland till liv, från Hangö till Aavasaksa och från Björneborg till Kexholm.

Finska vyer. 1840-talets storfurstendöme i bilder = Näkymiä Suomesta. 1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa. Red., bildred., text Petja Hovinheimo
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 748
Helsingfors 2011, 231 s.
ISBN 978-951-583-218-4
ISSN 0039-6842

  

Finlands krönika (2004)

Finlands krönika av Zacharias Topelius är en dagsboksartad kommentar till politiska skeenden och dagsaktuella händelser i Finland mellan 1860 och 1878. Den återger stämningar och ögonblicksbilder från ett Finland i omvandling under Alexander II:s tid, framstegens och nationsbyggandets period. Helheten ger även ett panorama över Helsingfors, med kulturhistoria, skvaller och intriger. Krönikan, som också ger en bakgrund till Topelius övriga författarskap, utges här för första gången i tryck, med kommentarer och illustrationer.

Topelius, Zacharias
Finlands krönika 1860-1878. Utgiven av Rainer Knapas
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 660
Helsingfors 2004, 423 s.
ISBN 951-583-101-6

 Läs som PDF.

  

 

 

 

Ephemerer (2006)

»En varelse, så liten som någonsin en mager skribents snillefoster var, ett blad så anspråkslöst som något på hvilket en penna galopperat.» Så presenterar den sextonårige Zacharias Topelius sin handskrivna tidning Ephemerer som började utkomma 1834. Ephemerer betecknar någonting kortlivat och flyktigt, och är också benämningen på en dagslända. Tidningen är lättsam och humoristisk, men samtidigt en ambitiös fingerövning för den blivande författaren och redaktören.

Ephemerer. Zacharias Topelius första tidning 1834-1835. Utgiven av Carola Herberts & Laura Mattsson
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 689
Helsingfors 2006, 238 s.
ISBN 951-583-134-2
ISSN 0039-6842

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.