Anvisningar  
Faksimil i urval
 

Lastenkirjallisuus

Enemmän tietoa Topeliuksen lastenkirjallisuudesta löytyy osiosta Lastenkirjallisuus. Alempana tällä sivulla esitetään Lukemisia lapsille kokonaisuudessaan faksimilena.

 

ANNAS SOMMAR – ANNAN KESÄ (1895, 1. painos)
faksimile

BARNENS SOMMAR PÅ LANDET I (1878, 1. painos)
faksimile

BARNENS SOMMAR PÅ LANDET II (1879, 1. painos)
faksimile

EOS
Adalminas perla (Eos 1856/3)
faksimile

 

LÄSNING FÖR BARN I – Illustrerad af finska och svenska konstnärer
(Stockholm och Helsingfors 1901, 1. painos)
faksimile

LÄSNING FÖR BARN II – Illustrerad af finska och svenska konstnärer
(Stockholm och Helsingfors 1903, 1. painos)
faksimile

Huom. Ohjelman sivunumerot eivät vastaa painettujen kirjojen sivunumeroita, mikä johtuu mm. joukossa olevista numeroimattomista kuvasivuista.

 

LUKEMISIA LAPSILLE I–IV – Suomalaisten ja ruotsalaisten taiteilijain kuvittama
(Porvoo 1904–1906, 1. painos, suom. Viljo Tarkiainen & Valter Juva)
faksimile

LUKEMISIA LAPSILLE V–VIII – Suomalaisten ja ruotsalaisten taiteilijain kuvittama
(Porvoo 1906–1907, 1. painos, suom. Viljo Tarkiainen & Valter Juva)
faksimile

Huom. Ohjelman sivunumerot eivät vastaa painettujen kirjojen sivunumeroita, mikä johtuu mm. joukossa olevista numeroimattomista kuvasivuista.

 

 

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.