Sääksmäki kyrka
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Sääksmäki kyrka, 1847

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS