Utsigt ifrån Kauniais
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Utsigt ifrån Kauniais, 1847

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS