Lemsjöholm
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Lemsjöholm

Blyerts, 22 × 28 / 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A I 636:34).

Påskrift upptill i mitten »Taket rödh, gaf. gul.Röda.»